Het project

NEO staat voor de bouw van een nieuwe wijk op een historische site in de schaduw van het Atomium.

NEO staat voor een ambitievol en visionair herverstedelijkingsproject waarin de duurzame ontwikkeling centraal staat en dat tal van verschillende bestemmingen en stadsfuncties combineert.

NEO staat voor een ontwikkelingspool op menselijke schaal, een economisch, commercieel, toeristisch, cultureel, recreatief en woongeheel dat op termijn zal zorgen voor 5.000 nieuwe jobs.

NEO biedt ontwikkelingskansen voor het hele land en zijn drie Gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië). Onder meer de activiteit van het Internationaal Congrescentrum zal rechtstreeks afstralen op de economie van de omliggende gebieden.

NEO Brussels staat voor een « Hoofdstedelijk » project in het hart van Europa, dat zich opmaakt om 15 miljoen bezoekers te ontvangen.
Naar de website van Europea
Bekijk hier de video – NEO/Europea

Video presentatie

News

 • In het Sportpark vinden sportfuncties een onderkomen in een enorm landschapspark

  Het NEO project besteedt veel aandacht aan de sportclubs met een sterke historische aanwezigheid op het Heizelplateau. Bij de herstructurering van de stedenbouwkundige toestand op de site is voorzien dat alle bestemmingen voor sportfuncties gereorganiseerd worden in een samenhangende groene ruimte, wat vandaag helemaal niet het geval is. Daarom werd een overheidsopdracht uitgeschreven (dienstenopdracht met […]

 • parking-C

  Volledige renovatie van Parking C voor meer comfort en leefkwaliteit

  In de context van NEO is voorzien dat parking C, waarvan de bezoekers van ontelbare grootschalige evenementen op de Heizel gebruik maken, volledig ondergronds wordt heraangelegd. Hierdoor wordt de parkeerinfrastructuur voor de gebruikers heel wat aangenamer en is bovengronds een kwalitatief hoogstaande stedenbouwkundige aanleg mogelijk. De parking zal 10.000 plaatsen tellen, verdeeld over 5 verdiepingen. […]

 • Houbba

  De Heizel wordt de grootste openbaar-vervoerhub van het land

  Niet minder dan 7 lijnen van de MIVB bedienen vandaag al de Heizel, maar in het perspectief van het NEO wordt dit rijke aanbod verder uitgebreid. Tegen half 2019 doen drie nieuwe tramlijnen de Heizel en zijn nieuwe voorzieningen aan. De eerste aanlegfase voor tramlijn 9 is al aangevat. Brussel Mobiliteit heeft tevens al een […]

Inhoud

Het NEO project wordt gecoördineerd door de cvba NEO, de wettelijke vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.

Deze rechtsvorm en het gewicht van het ingebrachte kapitaal (ten belope van 335 miljoen euro) zijn een goede illustratie van de betrokkenheid van de overheid bij de uitbouw van dit ambitieuze, geloofwaardige en duurzame project.

De cbva NEO waarborgt de controle van twee verschillende overheden op het project, een goed beheer van overheidsmiddelen en het algemeen belang.

 

Publiek-Private Samenwerking Basisfilosofie van het project Het team

Woningen

In totaal zullen 750 nieuwe wooneenheden worden gebouwd op de site, waarvan 15 % openbare woningen. Zij vormen een antwoord op de ontwikkeling van de demografie in Brussel. Deze woningen zullen de wijk 24u per dag levend houden. Vandaag zijn er op de site geen woningen !

More
Woningen
Close
Woningen

Woningen

NEO heeft de ambitie om ongeveer 750 woningen te produceren, waarvan minstens 500 onmiddellijk bij de eerste fase. Deze woningen zijn absoluut nodig. Vandaag zijn er helemaal geen woningen op de Heizelsite.

De bouw van woningen op de site is volledig complementair met de rest van het project. De herverstedelijking van het Heizelplateau biedt een uitgelezen kans om een nieuwe wijk te bouwen met een mix van functies en uiteenlopende activiteiten, maar ook bewoners die zich deze nieuwe ruimte eigen maken !

Deze nieuwe woningen moeten tevens bijdragen tot de economische dynamiek van het Heizelplateau en van Brussel in zijn geheel. Gezien de kwaliteit van de site, de onmiddellijke nabijheid van parken, winkels en alle andere functies die ter plaatse worden geboden, leveren deze woningen een zeer sterke bijdrage tot de sociale mix van de nieuwe wijk.

Groene ruimten als esthetisch verantwoorde en performante tuinen

De groene ruimten zullen een derde van de totale oppervlakte van de site in beslag nemen. NEO moet een favoriete plek worden voor een wandeling over met zorg aangelegde paden. De talloze groene hoekjes en openbare ruimten gaan een aangenaam en sfeervol geheel vormen waarin stadscultuur en natuur elkaar vinden in een harmonisch ontwerp (« smart city » & « green city »).

More
Groene ruimten als esthetisch verantwoorde en performante tuinen
Close
Groene ruimten als esthetisch verantwoorde en performante tuinen

Groene ruimten als esthetisch verantwoorde en performante tuinen

Van bij de aanvang doet NEO duidelijk zoveel als mogelijk een beroep op goede praktijken inzake duurzame ontwikkeling. Dit engagement heeft uiteraard bijgedragen tot aanzienlijk meer groen op de site.

Een breed groen lint zal de Madridlaan verbinden met de Houba de Strooperlaan. Hiermee verhoogt aanzienlijk de oppervlakte voorbehouden aan wandelingen, sport en ontspanning.

Ook sportvelden (tennis, atletiek, rugby, voetbal, …) krijgen een plaats binnen de nieuwe groene ruimten.

Deze groene long zal als wandel-, recreatie en sportgebied uiteraard bijdragen aan de globale dynamiek van het nieuwe Heizelplateau.

Het spreekt vanzelf dat naast de nieuw aangelegde groene ruimten ook de overige evoluties op de site, en dan in het bijzonder de geplande architectuur en gemeenschaps­voorzieningen, zich zullen spiegelen aan de engagementen die de promotoren van NEO zijn aangegaan en voldoen aan zeer strenge eisen qua duurzame ontwikkeling.

Een handelswijk

72.000 m² winkels en 9.000 m² Horeca (200 boetieks en 30 restaurants) zullen zorgen voor een totaal nieuwe shoppingervaring. Het viersterrenlabel van de handelswijk waarborgt het allerbeste wat de sector te bieden heeft. Bezoekers, toeristen, congresgangers en Brusselaars kunnen hier terecht voor de meest gegeerde merken. Grote glaspartijen zorgen voor een overvloedige lichtinval.

More
Een handelswijk

Een handelswijk

Het noordelijke deel van Brussel vertoont een aanzienlijk tekort aan handelsoppervlakte vergeleken met het Belgisch gemiddelde, en meer nog ten opzichte van het Europees gemiddelde.

Het schema voor handelsontwikkeling dat Minister-President Charles Picqué al in 2006 bestelde, wees al op een dergelijk tekort in dit gebied en formuleerde de aanbeveling hier één of meerdere winkelcentra te vestigen. Volgens professor Grimaud (geograaf en stadssocioloog aan de ULB) heeft Brussel 233.000 m2 aan bijkomende handelsoppervlakte nodig om aan het gemiddelde van de grote Belgische steden te komen.

Het lijkt ons dat de handelswijk zoals die vandaag is ontworpen (om en bij de 70.000 m2 winkels en ongeveer 9.000 m2 horeca) perfect aansluit bij die logica en een bijkomende troef zal blijken bij de herontplooiing van de site. Maar ondanks het feit dat de handelswijk van de Heizel een bovengewestelijke dimensie zal hebben, wordt ze geen monolithisch blok zoals de shopping centers uit het verleden.  Bovendien is de ligging van de nieuwe handelswijk op de Heizelsite ideaal qua mobiliteit – cfr. Europea.

Want de bestaande voorzieningen worden versterkt en verhogen samen met nieuwe mobiliteitsprojecten de bereikbaarheid van de handelswijk, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. De site beschikt immers nu al over een openbaar vervoeraanbod dat uniek is in België (3 metrostations en 3 verschillende tramlijnen – 7, 51, 94-). Dit aanbod wordt verder verbeterd met een grotere frequentie van de metro, een betere toegankelijkheid van de stations gericht op de nieuwe functies van de site, een verlenging van de drie tramlijnen en de toevoeging van een nieuwe lijn (tram 3).

Het winkelcentrum zal kunnen bogen op een unieke troef in vergelijking met andere grote voorzieningen van dezelfde soort : het ligt in een toeristische zone, één van de meest bezochte locaties van België.

Close
Een handelswijk

Paleis 12

More

De polyvalente evenementenzaal is in gebruik sinds 2014 en biedt plaats aan 18.000 personen. De programmering is vandaag al een overweldigend succes. De akoestiek en de technologische verfijning van de zaal blijken een sterke aantrekkingskracht uit te oefenen op de grote sterren van de internationale muziekwereld.

Het recreatiepark

Het recreatieaanbod komt tegemoet aan de noodzakelijke ontwikkeling van Brussel als toeristische bestemming. Het zal de activiteiten van de hele omgeving een nieuwe dynamiek geven, met een ontspanningsaanbod bestaande onder meer uit het indoor attractiepark Spirouland en het wetenschapspark voor kinderen, het zwembad, de 21 bioscoopzalen, het ontdekkingsparcours Euroville, een spa- en fitnessruimte met uitzicht op de sportvelden en het Atomium.

More
Het recreatiepark

Het recreatiepark

Het is belangrijk dat de site ook qua ontspanning evolueert naar een bestemming voor een daguitstap in familieverband, voor toeristen en voor nieuwsgierigen.

Het spreekt vanzelf dat het Atomium nu al een onbetwiste troef is voor het Heizelplateau. En de aantrekkingskracht van de site is alleen maar toegenomen sinds de opening van de nieuwe concert- en evenementenzaal Paleis 12.

De concertzaal Paleis 12 heeft een capaciteit van 18.000 toeschouwers, waardoor Brussel in aanmerking komt voor nieuwe cultuur- en sportevenementen.

Om de ontspanningswaarde van de site verder te vergroten als aanvulling bij de reeds sterke aantrekkingskracht van het Atomium wordt het recreatieaanbod ernstig herzien (cfr. Europea).

Ook de ontwikkeling van groene ruimten en de vestiging van hoogstaande sportinfrastructuur (in overleg met de organisaties die vandaag als op de site aanwezig zijn) dragen tot deze evolutie bij.

Close
Het recreatiepark

Het Sportpark

NEO wordt een belangrijke pool voor sportrecreatie in open lucht met een oppervlakte van 27 hectare. In verschillende clusters los van elkaar wordt moderne infrastructuur voorzien voor voetbal, rugby, hockey, boogschieten, atletiek, volley, basket, minivoetbal, petanque, enz.

More
Het Sportpark
Close
Het Sportpark

Het Sportpark

Het is de bedoeling om van de Heizel één van de voornaamste recreatiepolen voor openluchtsport te maken in Brussel. Deze sportinfrastructuur moet niet alleen dienen voor de organisatie van topsportevenementen, maar ook voor alle bewoners en de jongeren van de omliggende wijken.

Door in dialoog te treden met al de verschillende clubs kan het model worden verfijnd met het oog op een optimale uitvoering en functionaliteit.

Door zijn gedurfde concept en de activiteit die het met zich meebrengt, wordt het sportpark één van de longen van NEO. De paden en groene ruimten rondom het sportpark maken het tot een unieke plek in de stad.

Het internationaal Congrescentrum en een luxehotel

Het congrescentrum moet al dan niet gelijktijdig plaats kunnen bieden aan heel uiteenlopende evenementen (vergaderingen, congressen, internationale conventies, shows, animatie) tot 5.000 deelnemers en daarbij voldoen aan de strengste normen qua veiligheid, simultaanvertaling in minstens vier talen, en de meest geavanceerde audiovisuele communicatietechnologie en digitale uitrusting.

More
Het internationaal Congrescentrum en een luxehotel
Close
Het internationaal Congrescentrum en een luxehotel

Het internationaal Congrescentrum en een luxehotel

Het Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel (2007) identificeerde een aantal gebreken en voorzieningen die een handicap vormen voor het internationaal statuut van Brussel. En dat staat haaks op de Brusselse wens om precies dat statuut uit te bouwen en een maximum aan faciliteiten te bieden aan de instellingen waarvoor het geldt als Gaststad.

In die context is de bouw van een congrescentrum met een internationale dimensie (VN-niveau) essentieel.

Het zakentoerisme is nu reeds één van de voornaamste motoren van de economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een troef die verder moet worden uitgebouwd !

De bouw van een congrescentrum waar 5000 congresgangers terechtkunnen, met een plenaire zaal van 3500 plaatsen, geeft een duidelijk signaal van de sterkte van de Brusselse dynamiek in het zakentoerisme. De onmiddellijke nabijheid van Brussels Expo en van de nieuwe toeristische, handels- en recreatiepool die op de Heizel wordt ontwikkeld, zorgt voor een ideale synergie en een sterke meerwaarde van de verschillende aanwezige functies.

De aanwezigheid van dit congrescentrum op het Heizelplateau wordt zonder enige twijfel een bijzonder sterk element in de identiteit van deze stadspool in het noorden van Brussel.

Het toekomstig Nationaal Stadion wordt gebouwd op de huidige parking C en zal beschikken over een capaciteit van 60.000 plaatsen. Op termijn wordt het Koning Boudewijnstadion vervangen door gebouwen en openbare ruimten.

De mobiliteit

De site beschikt nu al over een sterk openbaar vervoersaanbod met meerdere buslijnen, 3 metrostations en tramhaltes. De vervoermiddelen en de daartoe voorziene infrastructuur worden aan de hand van nieuwe investeringen aangepast aan de nieuwe dimensie van het project. In de wijk zelf krijgt de zachte mobiliteit absolute voorrang. Er zijn 3.700 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien.

More
De mobiliteit
Close
De mobiliteit

De mobiliteit

Het is uiteraard noodzakelijk dat de Heizelzone ook met de auto beter bereikbaar worden, maar de voorkeur gaat naar het openbaar vervoer. Bij dat alles moet echter de leefkwaliteit en de veiligheid in de omringende wijken voorop staan. Deze doelstellingen vereisen onder meer een betere verbinding tussen parking C en het Heizelplateau en een betere bereikbaarheid van de Heizel vanaf de A12 (ontlasting van de noordkant van Laken en van de naburige wijken van Grimbergen en Wemmel).

Brussels Expo

Brussels Expo is de evenementensite bij uitstek voor alle activiteiten voor het grote publiek die in de Hoofdstad van Europa worden georganiseerd. Dankzij de historische infrastructuur van meer dan 115.000 m² aan evenementenruimte, gespreid over 12 paleizen, biedt Brussels Expo een waaier van activiteiten, als toplocatie voor beurzen, salons en evenementen van uiteenlopende omvang (met inbegrip van vertoningen en concerten in het specifiek daartoe voorbehouden Paleis 12).

More
Brussels Expo
Close
Brussels Expo

Brussels Expo

Brussels Expo is met zijn infrastructuur van 115.000m² het grootste tentoonstellingspark van België. Er vinden beurzen, congressen, salons en professionele publieksevenementen plaats. Achter de monumentale gevel vindt de bezoeker een infrastructuur die gebruik maakt van de recentste technieken.

Brussels Expo beschikt over 12 indrukwekkende Paleizen, waarvan er vijf dateren van de Wereldtentoonstelling van 1935. De overige Paleizen werden gebouwd in 1958 naar aanleiding van de Tweede Wereldtentoonstelling, en in 1998. Alle Paleizen zijn uitgerust met de modernste technologie.

Paleis 12 werd in september 2013 omgebouwd tot een volledig moduleerbare concert- en evenementenzaal.

Het Atomium

Het Atomium gebouwd in 1958 voor de wereldtentoonstelling van Brussel is vandaag een populaire toeristische battractie en het symbool van de hoofdstad. Er wordt er een permanente tentoonstelling over Expo58 voorgesteld alsook tijdelijke tentoonstellingen ivm architectuur, design en maatschappelijke thema’s.

More
Het Atomium

Het Atomium

Het Atomium is een krachtig symbool van België en van Brussel. De statige structuur is zowel een beeld als architectuur. Het is een getuige van ons verleden met een ronduit futuristische uitstraling. Het Atomium is een museum en een tentoonstellingsruimte, maar het is in de eerste plaats een object, een plaats, een ruimte, een utopie en een embleem dat wereldwijd zijn gelijke niet kent en als zodanig aan iedere vorm van classificering ontkomt.

Het bouwwerk is ontworpen en uitgevoerd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van Brussel (1958), waarvoor het zelfs vandaag nog symbool staat. Met als motto « de wereld naar menselijke maat bouwen » wilde Expo 58 uitdrukking geven aan het democratisch streven naar vrede tussen alle naties, het geloof in technische en wetenschappelijke vooruitgang en een optimistische visie formuleren op een nieuwe, moderne en hypertechnologische wereld die de mens in staat zou stellen beter te leven.

De vreedzame toepassing van atoomenergie voor wetenschappelijke doeleinden– de medische scanner, energieproductie, e.d. –belichaamde deze thema’s uitstekend, wat uiteindelijk het Atomium zijn vorm gaf. Het bouwwerk is 102 meter hoog en zijn negen onderling verbonden bollen stellen samen een ijzerkristal voor, maar dan 165 miljard keer uitvergroot. Het ontwerp is van Ingenieur André Waterkeyn (1917-2005).

Close
Het Atomium

Het Planetarium

Het Planetarium van Brussel is één van de grootste van Europa ! Het vond zijn oorsprong tijdens de Wereldtentoonstelling van 1935 en ambieerde een kruisbestuiving tussen wetenschap en industrie.

More
Het Planetarium

Het Planetarium

Het Planetarium van Brussel is één van de grootste van Europa ! Het vond zijn oorsprong tijdens de Wereldtentoonstelling van 1935 en ambieerde een kruisbestuiving tussen wetenschap en industrie.

Aan de binnenzijde van de koepel vindt de bezoeker een natuurgetrouwe weergave van de sterrenhemel dank zij de complexe digitale planetariumprojector.

De wonderlijke projectie van de zon, de maan, de planeten en de melkweg op de 840 m² grote koepel plaatst de bezoekers midden in een indrukwekkend beeld gecreëerd door de astronomische gegevensbank van meer dan 100.000 sterren. Zo ontstaat een volmaakte reconstructie van de hemel zoals die met het blote oog kan worden waargenomen op iedere plaats op de aarde op ongeacht welk moment van het jaar.

Close
Het Planetarium

Publieke Ruimten

Maak kennis met 30 andere projecten die Brussel en zijn omgeving verfraaien.

Alle projecten
30 others projects

De aanbestedingen

De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan van start met de tweede fase van het NEO project.

Aankondiging van de opdracht Persberichten