Het nieuwe GBP als solide basis voor NEO

Op 23 december keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het nieuw Gewestelijk Bestemmingsplan goed. Deze nieuwe versie van het plan komt tegemoet aan de opmerkingen geformuleerd door de Raad van State en vormt nu een stevige basis voor de uitvoering van het NEO project.

Het nieuwe GBP zorgt er immers voor dat NEO zijn project op een rustige wijze verder kan ontplooien en betekent concreet dat de vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend.

In december 2015 vaardigde de Raad van State een gedeeltelijk vernietigingsarrest uit voor het GGB nr. 15 van het GBP na een beroep ingesteld door 28 eisers. De Raad van State betwistte de wijze waarop de programmering van het « Gebied van Gewestelijk Belang  » (GGB) op de Heizel naar aanleiding van het Gewestelijk Bestemmingsplan werd verantwoord. De overheid werd het verwijt ten laste gelegd dat zij het GGB een nauwkeurig programma meegegeven had (het NEO project) – zonder een alternatieve ligging te overwegen.

Het Brusselse overheid reageerde onmiddellijk en diende een geamendeerde versie van het document in waardoor nu het goede verloop van het project en de vordering van de werkzaamheden voor het NEO project op de Heizel zijn gewaarborgd.

Het NEO project beantwoordt helemaal aan het principe van het Gebied van Gewestelijk Belang  : het is een veelzijdig verstedelijkingsproject dat Brussel en de Brusselaars ten goede komt. Het reikt oplossingen aan voor de demografische uitdaging waarmee Brussel wordt geconfronteerd en bewerkt de economische ontwikkeling van het noorden van de hoofdstad (onder meer met ruim 3.000 nieuwe jobs).

Meer info: https://urba.irisnet.be/nl/spelregels/bestemmingsplannen/pdf/gbp/brochure

Pras