Charter

De heropbouw en stimulering van het Heizelplateau stoelen op sterke principes. De Stad Brussel heeft de richtlijnen die ze bij de uitbouw van de site vooropstelt, in een plechtig charter vastgelegd:

 

 • Ethisch handelen
  De principes van goed bestuur zullen strikt worden nageleefd: objectieve en transparante procedures, organisatie van architectuurwedstrijden en een constructieve dialoog met de omwonenden.
 • Ruimte gebaseerd op duurzame ontwikkeling
  In het kader van de belangrijke uitdaging die de bescherming van het leefmilieu en de noodzakelijke beperking van het energieverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen vormen, zal dit project een toonbeeld van duurzame ontwikkeling worden. De mobiliteit rond en op de site zal een centraal aandachtspunt zijn.
 • Transparante communicatie
  Informatie, transparantie en overleg dringen zich permanent op, voor al wie bij het project betrokken is.
 • Menselijk project
  Dit nieuwe stadsdeel van Brussel moet eerst een vooral een plek worden waar een hoog welzijnsgevoel heerst, waar goed samengeleefd wordt, waar ideeën gemakkelijk uitgewisseld worden en waar gezelligheid heerst.
 • Esthetisch project
  Het project is gebaseerd op een moderne opvatting over Brussel en op architecturale ambitie. Het project moet langer bestaan dan wie het gestalte geeft. Alles wordt in het werk gesteld om ook toekomstige generaties met een gevoel van trots te vervullen. Alle vakgebieden uit de kunstwereld kunnen tot de esthetiek van het project bijdragen.

 

 • Moderne visie voor het algemene welzijn
  Het verwezenlijken van onze ambities wordt door de betrokkenheid van alle partijen gewaarborgd. Het welzijn van de bewoners en van alle begunstigden van dit unieke kader moet een voortdurende bezorgdheid zijn.
 • Economisch model
  Het project vormt een troef voor de economische ontwikkeling van Brussel en draagt bij tot de economische heropleving. Het voorgestelde economische model moet betrouwbaar zijn, minimaal overheidsgelden gebruiken en voor evenwichtige partnerships zorgen.
 • Tewerkstellingspool
  Dit project bezorgt Brussel nieuwe ambities voor tewerkstelling op middellange en lange termijn. Het project is niet alleen een belangrijke economische groeipool, maar moet ook zorgen voor talrijke banen, in zowel de opbouwfase als de operationele fase.
 • Dynamisch, harmonieus, Brussels en internationaal stadsdeel
  Het nieuwe stadsdeel belichaamt het positieve imago van Brussel en zijn internationale bestemming. De harmonie van het stimuleringsproject wordt gewaarborgd door de gezamenlijke aanpak van de woonthematiek, de economische ontwikkeling en de toeristische en vrijetijdsdimensie.
 • Eis van uitmuntendheid
  Niet alleen het enthousiasme maar ook de competenties van al wie gestalte geeft aan het project zijn gericht op professionele uitmuntendheid, het naleven van oplevertermijnen en de prestaties van de betrokken partijen.