Economische dynamiek

Waarom een nieuwe economische dynamiek ?

De kracht van het NEO project ligt onder meer in het feit dat het Heizelplateau vandaag al meer dan 5.000.000 bezoekers aantrekt per jaar.
Het Atomium, Brussels Expo, de Trade Mart en de bioscoopzalen zijn sterke troeven die wij verder willen uitbouwen.

De overheid heeft duidelijk haar intentie kenbaar gemaakt om nieuwe elementen aan te brengen (Convention Center, handelswijk, woningen, groene ruimten, …) en tegelijk de bestaande activiteiten te ondersteunen.

Het NEO project voorziet in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten maar wil tevens alles in het werk stellen om de aanwezige economische pijlers optimaal uit te bouwen. Het gaat daarbij specifiek om Brussels Expo en de Trade Mart.

De nieuwe economische dynamiek van de site zal volledig complementair zijn met de activiteit van de Trade Mart. De synergie zal worden ontwikkeld tussen de economische actoren van de Heizel.

Als orgelpunt van deze nieuwe economische dynamiek is voorzien in minstens 500 hotelkamers. Zo kan niet alleen het publiek van het Convention Center ter plaatse worden opgevangen, maar ook de bezoekers van Brussels Expo.

En tenslotte wordt ook het horeca-aanbod versterkt, zowel in de nabijheid van de handelswijk als tegenover het Atomium, langs de woningen aan het nieuwe park.

Alleen al voor de handelswijk ramen wij het aantal rechtstreekse arbeidsplaatsen op ongeveer 2 300. Heel het project zorgt doorheen de uitwerking, de verwezenlijking en de exploitatie voor meerdere duizenden arbeidsplaatsen. Maar ook de winkelactiviteit in het stadscentrum wordt niet vergeten : nog vóór het einde van het jaar wordt een plan voorgesteld om de attractiviteit van deze zone te versterken.

Het project sluit bovendien aan bij een bredere dynamiek in de ontwikkeling van het toerisme binnen het Gewest als voornaamste Brusselse werkscheppende vector. Studies ramen een Brussels potentieel van 45 000 rechtstreekse en onrechtstreekse nieuwe jobs in deze sector over de volgende tien jaar.