Mobiliteit

Waarom wordt de mobiliteit verbeterd ?

Nauw aansluitend bij onze zorg voor de duurzame ontwikkeling was het voor ons belangrijk dat de mobiliteit op en rond de site zou evolueren.

Zowel de zachte mobiliteitsmodi als het openbaar vervoer en de auto werden hiervoor onder de loep genomen.

Om af te rekenen met de massale aanwezigheid van geparkeerde auto’s op straat en een aangename ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers is beslist om het parkeren op straat eenvoudig af te schaffen en deze ruimte voor te behouden voor brede voetgangerslanen en fietspaden.

Wat het openbaar vervoer betreft, bestaat er een perfecte samenwerking met de MIVB. Er wordt een nieuwe tramstelplaats gevestigd op de site.

De tramlijnen 4, 7, 51 en 94 worden verlengd tot aan een gemeenschappelijke eindhalte op de Romeinse Steenweg, ter hoogte van parking C die kan uitgroeien tot ontradingsparking.

In combinatie met het opzienbarende openbaar-vervoersaanbod en een betere bereikbaarheid van de site voor auto’s waarborgt het Heizelplateau, met zijn vrijetijdsruimte en zijn winkels, een vlotte toegankelijkheid die geen enkele andere locatie in Brussel ooit kan evenaren.

De toegang tot de nieuwe ondergrondse parking van de site wordt verbeterd vanaf de A12 autosnelweg.

Daarnaast zijn er momenteel gesprekken met het Vlaams Gewest om samen oplossingen te vinden voor een vlottere toegang vanaf de ring.

Dank zij een oordeelkundig mechanisme van gemengde benutting (bijvoorbeeld winkels-woningen) ligt het aantal parkeerplaatsen waarin het NEO project voorziet heel wat lager dan wat men zou kunnen verwachten in functie van de dichtheid van de geplande nieuwe bestemmingen op de site.

Hiervoor volgt NEO strikt de goede praktijken voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen.

Het project waarborgt uiteraard een comfortabele en ideale opvang zowel voor de klanten van de toekomstige handelswijk en de bezoekers van Brussels Expo en van de vrijetijdssites, als voor de nieuwe bewoners van de wijk.

Etude de mobilité du programme de développement du plateau Heysel (mars 2010) (in het Frans)

Carte d'accessibilité