Inhoud

Het NEO project wordt gecoördineerd door de cvba NEO, de wettelijke vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.

Deze rechtsvorm en het gewicht van het ingebrachte kapitaal (ten belope van 335 miljoen euro) zijn een goede illustratie van de betrokkenheid van de overheid bij de uitbouw van dit ambitieuze, geloofwaardige en duurzame project.

De cbva NEO waarborgt de controle van twee verschillende overheden op het project, een goed beheer van overheidsmiddelen en het algemeen belang.

Publiek-Private Samenwerking

Het hele project vereist een totale investering (door overheid en privé) van om en bij de 800 miljoen euro. NEO moet een voorbeeld van moderniteit worden waarin de overheid en de privésector op een intelligente wijze en met respect voor elkaar samenwerken.

De ondertekening van de overeenkomst NEO I (Stad Brussel en het consortium Unibail-Rodamco/CFE/Besix) biedt alle mogelijke waarborgen voor een optimale uitvoering. De investeringen van overheid en privé vullen elkaar op een relevante wijze aan.

De overheden investeren 335 miljoen euro in de openbare ruimten, de groengebieden, de mobiliteit, het sportpark, het zwembad en het congrescentrum.

De privé-partner staat in voor de handelswijk, de woningen en de recreatieruimten.

Publiek-Private Samenwerking

Basisfilosofie van het project

De denkoefening rond de heraanleg van het Heizelplateau begon in 2009.

Voor de Brusselse overheid is het ondenkbaar om de Heizelsite in haar huidige vorm te laten voortbestaan. Ondanks de weinig esthetische uitstraling ziet ze jaarlijks 5 miljoen bezoekers voorbijkomen. Wie aan de voet staat van het meest bezochte monument van België wordt ongenadig met deze vaststelling geconfronteerd. Het Atomium en Brussels Expo verdienen beter.

Het uitgangspunt bestaat erin een Congrescentrum te bouwen die naam waardig in de hoofdstad van Europa. Maar het streven naar een grotere internationale uitstraling voor Brussel leidde tot een verbreding van de intenties : een totaal nieuwe wijk bouwen als nieuwe samenlevingsvorm. De beschikbare oppervlakte van 70 hectare is een buitenkans en biedt uitzonderlijke mogelijkheden om het hart van Europa te doen opleven. Hier is ruimte voor woningen, groene ruimten en recreatiezones, een aangename winkelwijk, een sportpark, een Congrescentrum e.d.

Zo is het NEO project ontstaan.

Het team

 • Henri Dineur

  Henri Dineur

  CEO

 • Raphaël Pollet

  Raphaël Pollet

  Zaakgelastigde

 • Thomas Simon

  Thomas Simon

  Zaakgelastigde - Secretary of the Board of Directors

 • Latifa Maouane

  Latifa Maouane

  Medewerkster

Jaarverslag betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.