In het Sportpark vinden sportfuncties een onderkomen in een enorm landschapspark

Het NEO project besteedt veel aandacht aan de sportclubs met een sterke historische aanwezigheid op het Heizelplateau.

Bij de herstructurering van de stedenbouwkundige toestand op de site is voorzien dat alle bestemmingen voor sportfuncties gereorganiseerd worden in een samenhangende groene ruimte, wat vandaag helemaal niet het geval is.

Daarom werd een overheidsopdracht uitgeschreven (dienstenopdracht met onderhandelings­procedure en Europese bekendmaking). In een eerste fase maakten 9 kandidaten zich bekend, waarvan er vijf verzocht werden een offerte in te dienen.

Hieruit moest de visie van het kantoor of het consortium op de site blijken, die moet voorzien in een atletiekpiste van de 400 m, een rugby-/voetbalveld met een tribune van 5.000 plaatsen, twee hockeyvelden en een optie voor een natuurlijk zwembad.

Na analyse door het adviescomité van de opdracht selecteerde de Raad van bestuur van de CVBA NEO op 15 februari 2017 de offerte van de vereniging OMGEVING CVBA – ATELIER RUIMTELIJK ADVIES BVBA – ZWARTS & JANSMA ARCHITECTEN NV – WITTEVEEN+BOS BELGIUM NV.

De geselecteerde offerte biedt de beste landschapsoplossing omdat ze de verschillende sportfuncties het best integreert in een grote openbare groene ruimte, en dit binnen de krijtlijnen van het Master Plan.

De offerte voorziet ook in een natuurlijk zwembad in vijvervorm, een stormbekken, een systeem van watercircuits en een ondergrondse parking van 200 plaatsen.

Daarnaast moet het bestaande gebouw waarin de boogschuttersclub is gehuisvest vergroot worden om er de uitrusting te kunnen onderbrengen van de atletiek- en de rugbyclub.

De algemene doelstelling bestaat erin dat de meeste clubs die vandaag aanwezig zijn op de site in de mate van het mogelijke hun activiteiten verder kunnen blijven uitoefenen.

Na de beslissing van de Raad van Bestuur van NEO is de bestelling van de opdracht uitgeschreven. Het bureau moet vervolgens een reëel voorontwerp uittekenen om op basis hiervan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in te dienen en de bestekken op te maken.

De aanvang van de werken is voorzien voor november 2018 en vervolgens wordt het project gefaseerd uitgevoerd zodat de sportactiviteiten kunnen blijven plaatsvinden.

vis-birdview