NEO II : een groot congrescentrum voor de hoofdstad van Europa.

Het tweede luik van het NEO project omvat de bouw van een congrescentrum gericht op internationale evenementen.

Eigenlijk is dit de kern van het NEO project, dat economische en internationale ontwikkeling als voornaamste ambities heeft, zoals de Brusselse overheid dat heeft gewild.

Het congrescentrum krijgt een plenaire zaal met 5000 plaatsen naast andere congresruimten en zalen van uiteenlopende omvang. Ook wordt voorzien in catering- en tentoonstellingszones en komen er rustige plekken voor meer informele ontmoetingen. En overal zal de meeste geavanceerde technologie worden toegepast.

Het nieuwe gebouw krijgt een rechtstreekse verbinding met Paleis 2 van Brussels Expo langs een nieuwe voetgangersbrug die synergieën met de bestaande infrastructuur bij Brussels Expo moet vergemakkelijken.

Het project omvat eveneens de bouw van een hotel met 250 kamers dat rechtstreeks toegang biedt tot het congrescentrum. De beide entiteiten zijn onmiddellijk toegankelijk vanuit het metrostation Heizel.

Voor het project loopt momenteel een internationale offerteaanvraag volgens de juridische formule van de « concurrentiedialoog ». Dit betekent dat de aanbestedende overheid (de cvba NEO) vóór de indiening van de definitieve offertes met de kandidaten in dialoog gaat zodat hun projecten kunnen laten evolueren.

Deze dialoog verloopt in meerdere fasen. Op het einde van elke fase dienen de kandidaten een project in. Een adviescomité van deskundigen onderzoekt deze en formuleert opmerkingen. Vervolgens krijgen de kandidaten een termijn om hun project aan te passen.

In deze fase van de mededinging zijn nog twee kandidaten in de running. Het zijn twee kwalitatief hoogstaande projecten die een sterk architecturaal gebaar neerzetten als landmark in de nieuwe Heizelwijk. Sinds het begin van de procedure zijn de projecten al aanzienlijk verfijnd, onder meer voor wat betreft de werking van het congrescentrum (bezoekersstromen, ruimte, gezelligheid) en voor de samenhang met het masterplan van de wijk, want ook de integratie van het geheel in stad en landschap was een centraal element in de aanpassingen die zijn gevraagd.

De concurrentiedialoog biedt het grote voordeel dat de kandidaten een zekere vrijheid en creativiteit behouden. De beide projecten die vandaag nog meedingen zijn daarom ook zeer verschillend.

Ze worden beoordeeld op 57 vaste criteria en minimale vereisten, verbonden aan de thema’s als stedenbouwkundige integratie en architecturale kwaliteit, attractiviteit en functionaliteit, kwaliteit in het licht van het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling, financiële voorwaarden, en (juridische en materiële) uitvoeringsmodaliteiten.

De eindvoorstellen worden verwacht in de maand mei 2017 en de winnaar moet bekend zijn tegen eind 2017. De concrete uitvoering staat gepland voor 2023.

NEO II_(c) KCAP_congress