Ambitie NEO

NEO streeft naar een integrale gebiedsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven. NEO dient de internationale uitstraling te versterken, en een ontmoetingsplek te scheppen voor mensen uit Brussel, België, Europa en de wereld. NEO vormt een vernieuwde toegangspoort tot Brussel, een “transferium” tussen openbaar vervoer en autoverkeer met centrale stedelijke voorzieningen.

De locatie biedt de kans om een stedelijke centraliteit met een afgewogen diversiteit te creëren : een gemengd stedelijk milieu met internationale congressen, nationale evenementen, bedrijvigheid, wonen, winkelen, recreatie en cultuur. De bestaande programma’s en hun ruimtelijke behuizingen dienen daarom beter op elkaar te worden afgestemd.

NEO is een park, een krachtige, groene ruimte die verbindt en toegankelijk is voor alle bezoekers en omwonenden. Voor de stad en de buurt dient de Heizel onderdeel van de groene long te worden. Deze loopt vanuit de kanaalzone, via het Park van Laken en het Park Osseghem, naar het noordelijke landschap. Deze groene hoofdstructuur biedt sport, fiets- en wandelmogelijkheden.

Bovenal is NEO een ‘Grand Projet’ met de structuur van een rijke historie. De architectuur en de openbare ruimte moeten het optimisme en de toekomstgerichtheid van de wereldtentoonstellingen reflecteren.

Ambitie NEO