Duurzame ontwikkeling

Het project heeft een duurzaamheidsstrategie voor de thema’s mobiliteit, energie en water. Op alle gebieden, beoogt het project een voorbeeldfunctie te zullen zijn in termen van architectuur en duurzame ontwikkeling. De nieuwste technieken zullen systematisch bevoorrecht worden.

Het gehele terrein wordt groener met waterabsorberende oppervlakken, de nieuwbouwprojecten zullen aan de nieuwste lage emissiestandaard voldoen en een uitgekiende hergebruikstrategie zal worden ingevoerd.