Eén raamwerk

Het Masterplan bestaat uit één stedenbouwkundig raamwerk, waarbinnen de volgende zes ankerpunten worden geïdentificeerd:

 

 • “CompactXL”
  de ontwikkeling van twee compacte stedelijke clusters links en rechts van de Eeuwfeestlaan, gekoppeld aan Brussels Expo. Deze twee clusters rond het Stadion en rond de Trade Mart bevatten een gemengd stedelijk programma met een hoogwaardige architectonische uitstraling. Zij vormen een duidelijk afgebakende contour met een silhouet naar het park, dat door de wigvormige bebouwing wordt ingesloten.
 • “Groen-Blauw Raamwerk”
  een robuuste, ecologische, groen-blauwe structuur op lokaal en stedelijk niveau. Een vernieuwde parkzone in het westen van de site verbindt de bestaande parken Osseghem en Laken. Een integraal watersysteem voorziet in de koppeling met de Molenbeek en de Kanaalzone.
 • “Ruim baan voor langzaam verkeer”
  optimale bereikbaarheid van recreatief potentieel voor langzaam verkeer. Bestaande fietsroutes worden door en langs de site geleid. De ‘Grande Verte’ wordt in het park uitgebreid met de ‘Petite Verte’. En de verbinding tussen Parking C en de site wordt geoptimaliseerd, mogelijk door het terugbrengen van een kabelbaan en het plaatsen van een tramhalte aan de Romeinse Steenweg ter hoogte van de achteringang van Brussels Expo.

 

 • “Een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt”
  de capaciteit en het comfort van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt sterk verbeterd door metro en tram te integreren en te koppelen, in combinatie met parkeervoorzieningen.
 • “Goed bereikbaar voor de auto”
  de verbindingen met R0 7bis en A12 worden verbeterd. De nieuwe garages in het westelijke cluster worden direct aangetakt op deze afritten. Hierdoor neemt de druk op afrit 8 af, en wordt het kruispunt Magnolialaan/Houba de Strooperlaan ontlast. De bestaande parkeerterreinen en parkeerplaatsen langs de wegen worden weggehaald en in het plan deels ondergronds geïntegreerd.
 • “Programmatische synergie”
  een gemengd stedelijk programma met internationale uitstraling, dat complementair is aan het centrum van Brussel en op de site aanwezige functies. NEO versterkt haar positie als internationale toeristische pool en als regionaal recreatie- en winkelgebied.