Fasering

Het raamwerk biedt de mogelijkheid tot het faseren van gebouwd programma, openbare ruimte en infrastructuur. De fasering van het plan volgt 5-6 stappen met de mogelijkheid van sub-fasering. Deze fasering houdt rekening met lopende concessies binnen het gebied en de mogelijkheid om bestaande programma’s te herontwikkelen of uit te plaatsen.

  • 31 mars 2015 : Remise des premières propositions NEO II
  • Octobre 2015 : Fin première phase de dialogue NEO II
  • Début 2017 :  Décision d’attribution NEO II
  • 2017 : Début des travaux NEO I
Fasering