parking-C

Volledige renovatie van Parking C voor meer comfort en leefkwaliteit

In de context van NEO is voorzien dat parking C, waarvan de bezoekers van ontelbare grootschalige evenementen op de Heizel gebruik maken, volledig ondergronds wordt heraangelegd. Hierdoor wordt de parkeerinfrastructuur voor de gebruikers heel wat aangenamer en is bovengronds een kwalitatief hoogstaande stedenbouwkundige aanleg mogelijk.

De parking zal 10.000 plaatsen tellen, verdeeld over 5 verdiepingen. Bij het ontwerp worden ook de in- en uitgangsstromen verbeterd om kruisend verkeer en opstoppingen te voorkomen.

De parking wordt rechtstreeks vanaf de ring toegankelijk en een kabelbaan zal de nieuwe infrastructuur rechtstreeks verbinden met het multimodaal station Heizel, de metro en tramlijnen 3 en 9.
Hierdoor kan de parking eveneens worden gebruikt voor pendelaars. Voor hen worden alvast 3.000 plaatsen voorbehouden (Park and Ride).

De exploitatie van de parking wordt toevertrouwd aan een specifieke onderneming die de cvba NEO, Brussels Expo en privépartners als aandeelhouders heeft.

De nieuwe parking moet operationeel zijn tegen juni 2019.

De werken zullen gefaseerd verlopen zodat steeds een weliswaar beperkt maar toereikend aantal parkeerplaatsen beschikbaar blijft voor de klanten van Brussels Expo.

parking-C