Vergroting van het Verregatpark

Het NEO project houdt opvallend veel plaats vrij voor groene ruimten. Zo moet de Heizel tweemaal meer parkzones krijgen dan vandaag en zo uitgroeien tot een multifunctionele levensruimte waar iedereen zich goed kan voelen in de openbare ruimte.

De eerste concrete uiting van deze ambitie wordt vanaf 2017 zichtbaar in het Verregatpark, dat aanzienlijk wordt uitgebreid.

Het Verregatpark is gelegen aan de achterzijde van de infrastructuur van Brussels Expo – tussen de Magnolialaan en de Jeneverbomenstraat. Deze groene ruimte die hoofdzakelijk gebruikt wordt door buurtbewoners beschikt ook over een speelplein.

In het kader van het NEO project neemt het park vrijwel 9.000 m² in omvang toe. Het zal zich uitstrekken tot aan de Keizerin Charlottelaan langs Paleis 1 van Brussels Expo en wint daarmee aanzienlijk aan aantrekkelijkheid, met een nieuwe toegang aan de zuidkant.

De nieuwe afmetingen van het park zorgen meteen ook voor nieuwe mogelijkheden voor de biodiversiteit.

Deze uitbreiding is mogelijk omdat de Stad Brussel het terrein heeft aangekocht waarop zich het Alliance Hotel bevindt aan de Keizerin Charlottelaan. Dit wordt volledig afgebroken. Nadien voorziet het NEO project in de bouw van een groot hotel langs het toekomstig congrescentrum.

Ook Staat bij Brussels Expo een nieuwe openbare weg gepland die de Romeinsesteenweg met de Keizerin Charlottelaan verbindt langsheen dit nieuwe groene gebied en waarlangs een groot deel van het vrachtwagenverkeer op de Romeinsesteenweg kan worden afgeleid.

Verregat